آناطولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه جزیره ای در آسیای صغیر که قسمت اعظم ترکیه را تشکیل می دهد. این نام گاه بر مطلق آسیای صغیر اطلاق می شود.
[۱] لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا
[۲] المنجد فی الاعلام، ذیل همین ماده


فهرست مندرجات

۱ - پانویس

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا
۲. المنجد فی الاعلام، ذیل همین ماده
جعبه ابزار