• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آمیزش با حیوان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآمیزش با حیوان یا وطی، به آمیزش و نزدیکی انسان با حیوان اطلاق می شود که از آن در باب‌هایى مانند طهارت، صوم، حج و حدود سخن رفته است.


۱ - تعریف آمیزش با حیوان

[ویرایش]

آمیزش با حیوان‌ به جمع شدن و نزدیکى کردن انسان و حیوان به گونه ای خاص را گویند.

۲ - راه ثبوت آمیزش با حیوان

[ویرایش]

آمیزش با حیوان با گواهی دو مرد عادل و نیز بنابر قول مشهور با اقرار وطی کننده(واطی) - هر چند به یک مرتبه اقرار- در صورتى که حیوان مال خود او باشد، ثابت مى‌شود. و در صورتى که حیوان مال دیگرى باشد با اقرار، تنها تعزیر ثابت مى‌گردد ولى احکام موطوء بر حیوان جارى نمى‌شود.

۳ - اقسام احکام آمیزش با حیوان

[ویرایش]

احکام آمیزش با حیوان بر دو دسته‌اند:
۱– احکام مربوط به واطی (وطی کننده)
۲– احکام مربوط به موطوء (حیوان وطی شده)

۳.۱ - احکام مربوط به واطی۳.۱.۱ - شرایط ثبوت تعزیر بر واطی


آمیزش انسان بالغ عاقل مختار با حیوان، حرام و موجب تعزیر است.

۳.۱.۲ - شرط وجوب غسل بر واطی


اگر کسى حیوانى را وطی کند، ولى منی بیرون نیاید، در وجوب غسل اختلاف است. واجب نبودن آن، به مشهور نسبت داده شده است.

۳.۱.۳ - بطلان یا صحت روزه واطی


اگر کسى حیوانى را وطی کند، ولى منی بیرون نیاید، در حالی که واطی روزه‌دار باشد، در بطلان روزه او اختلاف است.

۳.۱.۴ - بطلان یا صحت حج واطی


اگر کسى در حال احرام چنین کارى انجام دهد (حیوانى را وطی کند، ولى منی بیرون نیاید) در وجوب کفاره دادن و اعاده حج بر او، اختلاف است.

۳.۲ - احکام مربوط به موطوء۳.۲.۱ - طهارت یا نجاست حیوان موطوء


بول و غایط حیوان وطی شده نجس است.

۳.۲.۲ - گوشت و شیر حیوان موطوء ماکول


گوشت، شیر و نسل آن نیز حرام مى‌گردد، و چنانچه بر حسب عادت گوشتش مصرف مى‌شود، باید بعد از ذبح سوزانده شود.

۳.۲.۳ - حکم حیوان موطوء غیر ماکول


اگر مانند اسب، قاطر و الاغ بارکش است، باید به محل دیگرى برده و فروخته شود.

۳.۲.۴ - جبران خسارت حیوان موطوء


در هر صورت (حیوان موطوء ماکول اللحم یا غیر ماکول اللحموطی کننده اگر غیر مالک باشد باید قیمت آن را به مالک بپردازد.

۳.۲.۵ - ثبوت حکم حیوان موطوء بر پرندگان


در ثبوت احکام موطوء بر پرندگان اختلاف است. قول به ثبوت، به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به ثبوت، علاوه بر گوشت، تخم پرنده نیز حرام خواهد بود.

۳.۲.۶ - شرایط انسان در ثبوت احکام موطوء


در ثبوت احکام موطوء فرقى بین انسان بالغ و نابالغ، عاقل و دیوانه، عالم و جاهل، با اختیار و بدون اختیار نمى‌باشد.

۳.۲.۷ - حلال یا حرام گوشت بودن حیوان موطوء


در این که احکام یاد شده اختصاص به حیوانات حلال گوشت دارد و یا شامل حیوان حرام گوشت نیز مى‌شود، اختلاف است. بنابر قول دوم، انتفاع از پوست حیوان حرام گوشت حتى در صورت تذکیه جایز نیست و سوزاندن آن واجب مى‌باشد.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۲-۶۴۳.    
۲. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق علیه‌السلام، ج۲۵، ص۵۴۷-۵۴۸.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۳۶-۶۳۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳، ص۳۶.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۱۹.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۳۵۶.    
۷. خمینی، روح الله، توضیح المسائل، ص۱۲.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۳۷.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۳۹-۶۴۰.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۸۴-۲۸۷.    
۱۱. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق علیه‌السلام، ج۲۴، ص۱۳۱.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۶۳-۱۶۴.    


رده‌های این صفحه : آمیزش | حدود | فقه
جعبه ابزار