آمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآمّه یا مأمومه به نوعى جراحت در سر اطلاق می شود.


تعریف آمّه

[ویرایش]

آمّه زخمى است که استخوان سر را شکافته و به پرده مغز رسیده است.

احکام آمّه در فقه

[ویرایش]

از آمّه در باب قصاص و دیات بحث شده است.

← دیه فردی که بر سرش آمّه وارد شده


اگر کسى زخمى بر سر شخصى وارد کند که به پرده مغز برسد، قصاص نمى‌شود، بلکه باید دیه بپردازد و دیه آن یک سوم دیه کامل- یعنى سیصد و سى و سه و یک سوم مثقال شرعی طلا- است. سى و سه شتر نیز- بنا بر قول مشهور- کفایت مى‌کند.

← قصاص فردی که بر کسی آمّه وارد کرده


در جواز قصاص به کمتر از مقدار جنایت و دریافت ارش از جانی نسبت به مقدار باقى مانده، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۳۴-۳۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۶۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | قصاص و دیات
جعبه ابزار