آملی (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآملی ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

حسن حسن‌زاده آملی، از علمای مشهور قم در فلسفه، عرفان، هیئت، ریاضیات، شعر و ادب و دارای تالیفات زیاد
عبدالله جوادی آملی، از علمای مشهور قم در فلسفه، عرفان، هیئت، ریاضیات، شعر و ادب و دارای تالیفات زیاد
ابوالحسین آملی، معروف به «سید مؤید باللـه» و «عضدالدوله» (۳۳۳-۴۲۱ق/۹۴۵-۱۰۳۰م، فقیه، ادیب، محدث، مفسر و شاعر
بهاءالدین آملی، آمُلی، بهاءالدین حیدر بن علی بن حیدر علوی حسینی (۷۲۰-پس از ۷۸۲ق/۱۳۲۰-۱۳۸۰م)، عارف شیعی امامی
سید حیدر آملی، از عرفاى بزرگ شیعه و از شاگردان فخر المحققین، فرزند علامه حلی
عزالدین محمد آملی، دانشمند و نویسنده بزرگ شیعی مذهب
عزالدین آملی، آملی، عزّالدّین بن جعفر بن شمس‌الدّین، از علمای مازندران در سدۀ ۱۰ق/۱۶م
قصاب آملی، از عرفای طبرستان در قرن چهارم
محمدتقی آملی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
میرزا هاشم آملی، از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار