آلات لهو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه ابزارى كه كاربرد آن‌ها در سرگرمى‌هاى نامشروع است، آلات‌ لهو گفته مى‌شود و بحث مربوط به آن در باب تجارت آمده است.


احکام آلات لهو

[ویرایش]

نواختن آلات لهو، گوش دادن به صداى آن‌ها و نيز ساختن، نگهدارى و هديه‌دادن آن‌ها، حرام و هر نوع اكتساب با آلات لهو مانند خريد و فروش، اجاره، صلح، اجیر شدن براى ساختن يا آموزش آن‌ها، حرام و باطل است و تصرف در مالى كه از اين راه‌ها به دست مى‌آيد، ضمان دارد.
شكل ظاهرى آلات لهو مالیّت ندارد.از اين رو، دارنده اين ابزار، مالک آن نمى‌ گردد و از بين بردن هيأت آن نه تنها موجب ضمان نيست، بلكه در صورت توانايى، واجب است، ليكن نابود ساختن مادّه و جنس آن، جز در صورتى كه نابودى شكل ظاهرى متوقّف بر آن باشد، ضمان‌آور است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۴۱، ص۵۱.    
۲. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۲۵ ۲۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد۱ صفحه۱۵۳-۱۵۴.    


رده‌های این صفحه : فقه | موسیقی
جعبه ابزار