آلات قصاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلات قصاص ابزار مورد استفاده در قصاص نفس يا عضو را گویند و از آن در باب قصاص سخن رفته است.


احکام آلات قصاص

[ویرایش]

به قول مشهور، همسانى آلت قصاص با آلت جنايت شرط نيست. به قول مشهور، در قصاص نفس، گردن جنايتكار بايد با شمشير زده شود؛ هر چند جنايت، غرق كردن، سوزاندن و مانند آن باشد، ليكن برخى فقهاى معاصر قصاص با تفنگ و مانند آن را در صورتى كه براى جانى از قصاص با شمشير آسان‌تر باشد، جايز مى‌دانند.
[۲] تحرير الوسيلة،ج۲، ص۴۸۱.

به فتواى مشهور، از جنس آهن بودن آلت قصاص در قصاص اعضا شرط است، ليكن از نوع شمشير بودن آن شرط نيست. قصاص با آلت كند جايز نيست.
قصاص با آلت زهرآلود در قصاص نفس مورد اختلاف است، امّا در قصاص اعضا حرام است و در صورت استفاده، چنانچه زهر به ديگر اعضا سرايت كند يا منجرّ به قتل گردد، قصاص كننده ضامن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۴۲،ص۲۹۹-۲۹۶.    
۲. تحرير الوسيلة،ج۲، ص۴۸۱.
۳. جواهر الکلام،ج۴۲، ۳۶۰-۳۶۱.    
۴. تکملة المنهاج، ص۹۰.    
۵. جواهر الکلام،ج۴۲، ص۲۹۴-۲۹۶.    


منبع

[ویرایش]
کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه۱۵۲. تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.    


رده‌های این صفحه : فقه | قصاص و دیات
جعبه ابزار