آقا محمدجعفر بن آقا محمدعلی بهبهانی کرمانشاهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقا محمدجعفر بن آقا محمدعلی بن آقا محمدباقر بهبهانی کرمانشاهی (۱۱۷۸-۱۲۵۴ق/۱۷۶۴-۱۸۳۸م) فقیه، اصولی، فرزند ارشد آقا محمدعلی و از افراد مشهور خاندان آل آقا بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا محمدجعفر بن آقا محمدعلی بن آقا محمدباقر بهبهانی کرمانشاهی (۱۱۷۸-۱۲۵۴ق/۱۷۶۴-۱۸۳۸م) در کربلا به دنیا آمد و همراه پدرش به ایران مراجعت کرد. پس تحصیلات مقدماتی، فقه و اصول را نزد پدر و دیگر عالمان چون میرزای قمی و سیدعلی طباطبایی فرا گرفت.
آقا محمدجعفر برای ادامه تحصیل به عتبات و قم سفر کرد و سرانجام در کرمانشاه سکنی گزید و پس از فوت پدر رسیدگی به امور دینی و شرعی مردم آن دیار را بر عهده گرفت. آقا محمدجعفر در کرمانشاه درگذشت و در کنار آرامگاه پدر که مشهور به «سرِ قبر آقا» ست به خاک سپرده شد.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۲۶۴، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
[۳] بهبهانی، احمد بن محمد، مرآت الاحوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۴۶، نسخه کتابخانه مرکزی، دانشگاه تهران، شمـ ۲۱۷۴.
[۴] قمی، شیخ عباس، فوائدالرضویه، ج۱، ص۴۹۹، ۱۳۶۷ق.


آثار

[ویرایش]

برخی از آثار خطی آقا محمدجعفر بدین قرار است:
۱. انیس الطلاب، در ۳ جلد، در کتابخانه مسجد اعظم (قم
۲. انیس العوام، فارسی، در اصول و فروع دین، در ۴۰ فصل، دانشکده الهیات تهران؛
۳. تحفة الابرار، فارسی، تاریخ و حکایات، در ۳ جلد، آستان قدس، کتابخانه مرکزی و کتابخانه امیرالمؤمنین (نجف
۴. الجواهرالبهیه، فارسی، در فقه، دانشکده الهیات تهران؛
۵. حاشیه معالم الدین، عربی، در ۲ جلد، ۲ نسخه در دانشکده الهیات تهران؛
۶. حاشیه وافیة الاصول، دانشکده الهیات تهران؛
۷. رد طریقة النجاة، فارسی، در رد صوفیان، شورای ملی (سابق) و کتابخانه مرکزی؛
۸. المصابیح، در فقه به عربی، شرح المصابیح فیض کاشانی، در ۵ جلد، آیت الله مرعشی و دانشکده حقوق؛
۹. منهج السداد فی ارشاد العباد، فارسی، در اصول دین و فقه، جلد اول و پنجم آن موجود است، دانشکده الهیات تهران و کتابخانه مرکزی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۲۶۴، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
۲. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۹، ص۲۰۲، به کوشش حسن الامین، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.    
۳. بهبهانی، احمد بن محمد، مرآت الاحوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۴۶، نسخه کتابخانه مرکزی، دانشگاه تهران، شمـ ۲۱۷۴.
۴. قمی، شیخ عباس، فوائدالرضویه، ج۱، ص۴۹۹، ۱۳۶۷ق.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل آقا»، شماره۳۴۵.    جعبه ابزار