آقا بزرگ (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقا بزرگ ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

آقا بزرگ تهرانی، فقیه و کتاب‌شناس شیعی امامی
آقا بزرگ علوی، ادیب و نویسنده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار