آقا بابا عارض اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقابابا اصفهانی، شاعر و ادیب قرن سیزده هجری، بوده و در اصفهان می‌زیسته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقابابا اصفهانی، متخلّص به «عارض» شاعر ادیب، در اصفهان می‌زیسته، و از راه پاره‌دوزی امرار معاش می‌کرده، در سال ۱۲۲۸ وفات یافته، و این بیت از او است:
"دلبرم در بر و پرسم ز کسان یار کجاست
تاکه اغیار ندانند که دلدار کجاست".
[۱] حسنی حسینی، محمدعلی بن عبدالوهّاب، تذکره شبستان، ص۲۱۳.
[۲] هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء ج۳، ص۱۱۴۴.
[۳] شیرازی، علی‌اکبر، تذکره دلگشا، ص۴۸۹.
[۴] محمود میرزا قاجار، تذکره سفینه المحمود، ص۴۰۹.
[۵] اختر، احمد بن‌ فرامرز، تذکره اختر، ص۱۴۵.
[۶] هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۵، ص۷۳۰-۷۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسنی حسینی، محمدعلی بن عبدالوهّاب، تذکره شبستان، ص۲۱۳.
۲. هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء ج۳، ص۱۱۴۴.
۳. شیرازی، علی‌اکبر، تذکره دلگشا، ص۴۸۹.
۴. محمود میرزا قاجار، تذکره سفینه المحمود، ص۴۰۹.
۵. اختر، احمد بن‌ فرامرز، تذکره اختر، ص۱۴۵.
۶. هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۵، ص۷۳۰-۷۳۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۴.    


جعبه ابزار