آقامحمود بن آقامحمدعلی بهبهانی کرمانشاهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقامحمود بن آقامحمدعلی بهبهانی کرمانشاهی، از شخصیت‌های خاندان آلِ آقا می‌باشد. این خاندان، خاندانی از عالمان دینی، شیعی امامی، مشهور به علم و ادب از سده ۱۲ تا ۱۴ق/۱۸ تا ۲۰م در ایران می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقامحمود بن آقامحمدعلی کرمانشاهی (۱۱۹۹-۱۲۶۹ق/۱۷۸۵-۱۸۵۳م) عالم، فقیه، عارف و شاعر.
در کرمانشاه زاده شد. مقدمات علوم را نزد پدر و برادرانش، آقا محمدجعفر و آقا احمد، فرا گرفت. سپس به عتبات رفت و به کسب دانش پرداخت.
او برای تکمیل معلومات به شهرهای اصفهان و قم نیز سفر کرد و سرانجام مقیم تهران شد و مقامی والا یافت و در همین شهر درگذشت و در کربلا مدفون شد.
[۱] اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، المآثروالآثار، ج۱، ص۲۵.
[۲] دوانی، علی، وحید بهبهانی، ج۱، ص۳۴۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲ش.
[۳] دوانی، علی، وحید بهبهانی، ج۱، ص۳۴۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲ش.
[۴] معصوم علیشاه، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۴۶۹، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، سنایی، ۱۳۱۸ق.
[۵] معصوم علیشاه، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۴۷۱، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، سنایی، ۱۳۱۸ق.


آثار

[ویرایش]

برخی از تألیفات آقا محمود که همه خطی است، این هاست:
۱. ارشادالسالک، در حج، در کتابخانه سپهسالار (سابق)؛
۲. اصول الفقه، در اصول، به عربی، آیت‌الله مرعشی و سپهسالار (سابق)؛
۳. اصول دین، فارسی، در کلام، سپهسالار (سابق)؛
۴. انموذج الرجال، عربی، سپهسالار (سابق)؛
۵. تحفة السلاطین، مرکزی دانشگاه، مسجد اعظم (قم) و مدرسه حجتیه (قم)؛
۶. تحفة الملوک، در تاریخ انبیاء، سپهسالار (سابق)؛
۷. تحفة الناصریه، در اخلاق، سپهسالار (سابق)؛
۸. تنبیة الغافلین و ایقاظ الراقدین، فارسی، در عرفان، آیت‌الله مرعشی، مسجد اعظم (قم) و کرمانشاه؛
۹. الجئة الواقیه، در اصول، عربی، آیت‌الله مرعشی و سپهسالار (سابق)؛
۱۰. دیوان اشعار، سپهسالار (سابق)؛
۱۱. سبیل الرشاد، فارسی، دانشکده حقوق؛
۱۲. سبیل النجاه، فارسی، دانشکده حقوق، همدان نزد میرزاعبدالرزاق واعظ، نجف نزد سیدمحمد یزدی، ملک؛
۱۳. شرح معکوس الشموس، در فقه به عربی، آیت‌الله مرعشی؛
۱۴. عکوس الشموس، فقه استدلالی در چند جلد، ناتمام، آیت‌الله مرعشی، سپهسالار (سابق)؛
۱۵. مفتاح النجاة فی شرح دعاءالسمات، فارسی، نوربخش، سپهسالار (سابق)، آستان قدس، شورای ملی (سابق) و میرزاعلی شهرستانی در کربلا؛
۱۶. مهیج الاشواق یا معجون الهی، عربی و فارسی در عرفان، آیت‌الله مرعشی، ملک، کتابخانه مرکزی، شورای ملی (سابق)، مدرسه آخوند همدان، ملی و سپهسالار (سابق)؛
۱۷. النخبة الوجیزه، در فقه به عربی منظوم، سپهسالار (سابق)، آیت‌الله مرعشی؛
۱۸. هدایة الطالبین و ارشادالراغبین، در کلام، فارسی، کتابخانه مرکزی، مسجد اعظم (قم)، و آیت‌الله مرعشی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، المآثروالآثار، ج۱، ص۲۵.
۲. دوانی، علی، وحید بهبهانی، ج۱، ص۳۴۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲ش.
۳. دوانی، علی، وحید بهبهانی، ج۱، ص۳۴۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲ش.
۴. معصوم علیشاه، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۴۶۹، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، سنایی، ۱۳۱۸ق.
۵. معصوم علیشاه، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۴۷۱، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، سنایی، ۱۳۱۸ق.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل آقا»، شماره۳۴۵.    جعبه ابزار