آقامحمدکاظم کرمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقامحمدکاظم کرمانی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

از زندگی او اطلاع کافی در دست نیست. به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه، در ۱۲۷۳ ق که نیروهای انگلیسی پس از اعلام جنگ به دولت ایران بندر بوشهر را اشغال کردند، ‌آقا محمدکاظم به همراه ملا احمد، آقا سید جواد مجتهد و حاج محمد کریم‌خان فتوای جهاد بر ضد انگلیسی‌ها صادر کرده و آمادگی خود و مردم کرمان را در جنگ با اشغالگران اعلام داشت. بخشی از این فتوای جهادی در شرح حال آقا سیدجواد آمده است.
[۱] روزنامه وقایع اتفاقیه، ج۳، ص۲۰۶۸.
[۲] سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روزنامه وقایع اتفاقیه، ج۳، ص۲۰۶۸.
۲. سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «آقامحمدکاظم کرمانی».    


جعبه ابزار