آقامحمدابراهیم نعمت‌اللّهی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقا محمّدابراهیم نعمت‌اللّهی، نقّاش هنرمند اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقامحمّدابراهیم نعمت‌اللّهی (نقّاش‌باشی) فرزند آقامحمّدحسین بن محمّدابراهیم، نقّاش هنرمند اواخر دوره قاجاریّه است. وی نزد آقا عبّاس به نقّاشی مشغول شد. سپس به روسیه رفت، و با نقّاشی اروپایی آشنا شد، و به اصفهان بازگشت. او سال‌ها در سرای محمّدصادق خان نزدیک دروازه اشرف در بازار اصفهان ساکن بود، و به نقّاشی می‌پرداخت. او مردی عارف‌مسلک و از مریدان حاج سیّدمحمّدهادی و آقا میرزا عبّاس پاقلعه‌ای بود. سرانجام در حدود ۵۵ سالگی در سال ۱۳۳۳ق وفات یافت، و در تکیه آقاباشی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۳۳-۳۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۳۳-۳۳۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۰.    


جعبه ابزار