آقاجان کاشی‌پز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقاجان کاشی‌پز، از هنرمندان اصفهان در دوره قاجاریّه است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاجان کاشی‌پز، فرزند آقامؤمن، از هنرمندان دوره قاجاریّه است. در هنر کاشی‌سازی از اساتید بزرگ روزگار خود بود، و آثار ارزنده‌ای از خود به جای گذاشت. کاشی‌های مسجد سیّد اصفهان که سال نصب آن‌ها ۱۳۲۵ق است از آثار ارزشمند او است. آقاجان کاشی‌پز در سال ۱۳۳۶ق در اصفهان وفات یافت، و در تکیه میرزا ابوالمعالی کلباسی واقع در تخت فولاد مدفون گردید.
[۱] هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۶۷۳-۶۷۴.
[۲] تخت فولاد سرزمین جاویدان، نسخه تایپی.
[۳] مهدوی، سیدمحمدحسین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۰۵.
[۴] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دائره المعارف تشیّع، ج۱، ص۱۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۶۷۳-۶۷۴.
۲. تخت فولاد سرزمین جاویدان، نسخه تایپی.
۳. مهدوی، سیدمحمدحسین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۰۵.
۴. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دائره المعارف تشیّع، ج۱، ص۱۲۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۵.    


جعبه ابزار