آقاباقر سعدالسّلطنه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقاباقر سعدالسّلطنه، از رجال سیاسی و اداری عهد قاجاریه و از نیکوکاران و خیّرین اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاباقر اصفهانی ملقّب به سعدالسّلطنه بن آقااسماعیل، از رجال سیاسی و اداری عهد قاجاریه و از نیکوکاران و خیّرین.
او دائی میرزا علی‌اصغر امین السلطان (اتابک اعظم) است. ابتدا نزد آقاابراهیم امین السلطان آشپزی می‌کرد و به این خاطر در اولین سفر ناصرالدّین شاه در اروپا (سال ۱۲۹۰ق) همراه شاه بود. در سال ۱۲۹۶ق امتیاز ساخت راه شوسه قزوین - تهران به او واگذار شد و سرانجام در سال ۱۳۱۰ق به حکومت قزوین منصوب شد.
وی با دستور میرزاعلی‌اصغر امین السلطان ساختمان قدیمی بقعه شاهزاده حسین را تخریب کرده و بنای جدیدی بر سر آن مزار بنا کرد. همچنین کاروانسرایی در محلّه خیابان قزوین بنا نمود.
در سال ۱۳۲۵ق به جای جلال الدّوله (پسر ظل السلطان) به حکومت زنجان منصوب شد. پس از مدتی بین او و مجتهد بانفوذ زنجان آخوند ملّاقربانعلی زنجانی اختلافات بالا گرفت تا جایی که سرانجام در جمادی الاوّل ۱۳۲۵ق به دستور ملّاقربانعلی، مردم به دارالحکومه ریخته و سعدالسلطنه را مجروح کردند و او پس از دو روز درگذشت.
[۱] بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۱، ص۱۸۱.
[۲] اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، چهل سال تاریخ ایران یا الماثر و الآثار، ج۱، ص۳۱۴.
[۳] شاه‌نعمةاللهی شیرازی، معصوم‌علی، طرائق الحقائق، ج۳، ص۳۰۰.
[۴] گلریز، محمدعلی، مینو در یا باب الجنه قزوین، ص۶۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۱، ص۱۸۱.
۲. اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، چهل سال تاریخ ایران یا الماثر و الآثار، ج۱، ص۳۱۴.
۳. شاه‌نعمةاللهی شیرازی، معصوم‌علی، طرائق الحقائق، ج۳، ص۳۰۰.
۴. گلریز، محمدعلی، مینو در یا باب الجنه قزوین، ص۶۹۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۹-۶۰.    جعبه ابزار