آغوزذخیره مقاله با فرمت پی دی افآغوز: شير ماده نوزاييده را گویند که از آن به مناسبت در باب های: نکاح و قصاص سخن رفته است.


جایگاه آن در فقه

[ویرایش]

در وجوب تغذيه نوزاد با آغوز به وسيله مادر و نيز گرفتن مزد بر آن در‌ فرض وجوب، ميان فقيهان اختلاف است. [۱] به تصريح عدّه‌ای از فقها، نمی‌توان زنی را که مستوجب قصاص است، بعد از وضع حمل تا زمانی که به نوزاد خود آغوز نداده است، قصاص کرد. [۲]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۳.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۲۳-۳۲۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۴۲.    


جعبه‌ابزار