آشامیدنی‌های جهنم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآشامیدنی‌های جهنم با توجه به آیات قرآن عبارتند از:


آب داغ‌

[ویرایش]

آب جوشان، از آشاميدنيهاى جهنّم:
۱. «... لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ‌ ....؛ ... نوشابهاي از آب سوزان براي آنها است...»
۲. «... إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ‌ ....؛... ما براي ستمگران آتشي آماده كرده‌ ايم كه سرا پرده‌ اش آنها را از هر سو احاطه كرده است، و اگر تقاضاي آب كنند آبي براي آنها مي آورند همچون فلز گداخته كه صورتها را بريان مي‌كند، چه بد نوشيدني است ...»
۳. «ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ؛سپس روي آن آب داغ متعفني مي‌نوشند.»
۴. «جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ‌ ....؛ دوزخ است كه در آن وارد مي‌شوند و چه بستر بدي است؟!اين نوشابه حميم و غساق است...»
۵. «... كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً ...؛... آيا چنين كساني همانند كساني هستند كه هميشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده مي‌شوند...»
۶. «فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ؛آنها در ميان بادهاي كشيده و آب سوزان قرار دارند.»
۷. «فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ؛و روي آن از آب سوزان مي‌نوشيد.»
۸. «وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ‌ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ؛ اما اگر او از تكذيب كنندگان گمراه باشد،با آب جوشان دوزخ از او پذيرائي مي‌شود!»
۹. «إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً إِلَّا حَمِيماً ...؛ جهنم كمين گاهي است بزرگ!در آنجا نه چيز خنكي مي‌چشند، و نه نوشيدني گوارايي.جز آبي سوزان و مايعي از چرك و خون! »
۱۰. «تَصْلى‌ ناراً حامِيَةً تُسْقى‌ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ؛ و در آتش سوزان وارد مي‌گردند.از چشمهاي فوق العاده داغ به آنها مي‌نوشانند.» «عين آنية» يعنى چشمه‌اى كه حرارتش به نهايت خود رسيده باشد.

← پذیرایی با آب داغ


پذیرایی شدن جهنّميان، با آبهاى داغ و سوزان جهنّم:
«وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ‌ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ؛ اما اگر او از تكذيب كنندگان گمراه باشد،با آب جوشان دوزخ از او پذيرائي مي‌شود!»

← اثر نوشیدن آب داغ


اثرات نوشیدن آب داغ بر بدن جهنمیان عبارت است از:

←← متلاشی شدن درون


متلاشى شدن اندرون جهنّميان، بر اثر نوشيدن آب داغ:
«... كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ؛... آيا چنين كساني همانند كساني هستند كه هميشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده مي‌شوند كه امعاء آنها را از هم متلاشي مي‌كند؟!»

←← بریان شدن صورت


بریان شدن صورتهاى جهنّميان، به واسطه آب داغ جهنّم:
«... إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً ... وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ‌ ....؛... ما براي ستمگران آتشي آماده كرده‌ ايم ... و اگر تقاضاي آب كنند آبي براي آنها مي آورند همچون فلز گداخته كه صورتها را بريان مي‌كند...»

← تشبیه به مس گداخته


تشبيه آب داغ جهنّم، به مس گداخته شده:
«... إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً ... وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ‌ ....؛... ما براي ستمگران آتشي آماده كرده‌ ايم... و اگر تقاضاي آب كنند آبي براي آنها مي آورند همچون فلز گداخته...»

← ولع نسبت به آب جوشان


نوشيدن جهنّميان از آب داغ جهنّم، همچون شتران تشنه:
«ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ‌ فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ‌ فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ؛ سپس شما اي گمراهان تكذيب كننده. و روي آن از آب سوزان مي‌نوشيدو همچون شتراني كه مبتلا به بيماري عطش شده‌ اند از آن مي‌آشاميد»

مايع چركين‌

[ویرایش]

مایع‌های چرکین مختلفی که جهنمیان از آن می‌نوشند.

← چرک بین گوشت و پوست


آب چركين و جراحت، از جمله نوشيدنيهاى جهنّم:
«مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقى‌ مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ؛به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بد بوي متعفني نوشانده مي‌شود.» «صديد» به معناى چركى است كه بين گوشت و پوست‌ به وجود مى‌آيد.

← چرک جاری شده از بدن کافران


آب چرکین جاری شده از پوست کافران، از نوشيدنيهاى جهنّم:
«وَ لا يَحُضُّ عَلى‌ طَعامِ الْمِسْكِينِ‌ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا ... وَ لا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ؛و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمي‌نمود.لذا امروز در اينجا يار مهربانی ندارد.و نه طعامي جز از چرك و خون. »
«غسلين» آب چركى است كه از بدن كافران خارج‌مى‌شود.

← چرک جاری شده از پوست


مايع چرکین جارى شده از پوست جهنّميان، از نوشيدنيهاى جهنّم:
۱. «جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها ... هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ غَسَّاقٌ؛ دوزخ است كه در آن وارد مي‌شوند...اين نوشابه حمیم و غساق است...» «غسّاق» به معناى چرك و مانند آن است كه از پوست جهنّميان جارى مى‌شود و به گفته برخى مايعى است كه از پوست اهل دوزخ خارج مى‌گردد.
۲. «ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ‌ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا ...؛ سپس او را در دوزخ بيفكنيد!لذا امروز در اينجا يار مهربانی ندارد.»
۳. «لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً إِلَّا حَمِيماً وَ غَسَّاقاً؛ در آنجا نه چيز خنكي مي‌چشند، و نه نوشيدني گوارايي.جز آبي سوزان و مايعي از چرك و خون! »

← چرک جارى از زنان زناكار


چرك و خون جارى از زنان زناکار، از جمله نوشيدنيهاى جهنّم:
«مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقى‌ مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ؛به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بد بوي متعفني نوشانده مي‌شود. » از امام صادق علیه‌السلام درباره «و يسقى‌ من ماء صديد» روايت‌شده است: به آنان در جهنّم، چرك و خون جارى از زنان زناكار نوشانيده مى‌شود.

← گنداب بسیار سرد


گنداب بسيار سرد، از نوشيدنيهاى جهنّم:
«ذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ‌ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ غَسَّاقٌ؛ اين چيزي است كه براي روز حساب به شما وعده داده ميشود (وعدهاي تخلف ناپذير).اين نوشابه حميم و غساق است (دو مايع سوزان و تيره رنگ) كه بايد از آن بچشند.»
برخى «غسّاق» را به چيز متعفّن و بسيار سرد معنا كرده‌اند كه سردى آن همانند آب داغ سوزاننده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۷۰.    
۲. یونس/سوره۱۰، آیه۴.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۲۹.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۶۷.    
۵. ص/سوره۳۸، آیه۵۶.    
۶. ص/سوره۳۸، آیه۵۷.    
۷. محمد/سوره۴۷، آیه۱۵.    
۸. واقعه/سوره۵۶، آیه۴۲.    
۹. واقعه/سوره۵۶، آیه۵۴.    
۱۰. واقعه/سوره۵۶، آیه۹۲.    
۱۱. واقعه/سوره۵۶، آیه۹۳.    
۱۲. نبأ/سوره۷۸، آیه۲۱.    
۱۳. نبأ/سوره۷۸، آیه۲۴.    
۱۴. نبأ/سوره۷۸، آیه۲۵.    
۱۵. غاشیه/سوره۸۸، آیه۴.    
۱۶. غاشیه/سوره۸۸، آیه۵.    
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۷۲۶.    
۱۸. واقعه/سوره۵۶، آیه۹۲.    
۱۹. واقعه/سوره۵۶، آیه۹۳.    
۲۰. محمد/سوره۴۷، آیه۱۵.    
۲۱. کهف/سوره۱۸، آیه۲۹.    
۲۲. کهف/سوره۱۸، آیه۲۹.    
۲۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۵۱.    
۲۴. واقعه/سوره۵۶، آیه۵۴.    
۲۵. واقعه/سوره۵۶، آیه۵۵.    
۲۶. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۶.    
۲۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۲۷۶، «صدد».    
۲۸. حاقه/سوره۶۹، آیات۳۴-۳۶.    
۲۹. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۶۰۷۳۶۱، «غسل».    
۳۰. ص/سوره۳۸، آیه۵۶.    
۳۱. ص/سوره۳۸، آیه۵۷.    
۳۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۲۸۹، «غسق».    
۳۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۶۰، «غسق».    
۳۴. حاقه/سوره۶۹، آیه۳۱.    
۳۵. حاقه/سوره۶۹، آیه۳۵.    
۳۶. نبأ/سوره۷۸، آیه۲۴.    
۳۷. نبأ/سوره۷۸، آیه۲۵.    
۳۸. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۶.    
۳۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۷۴.    
۴۰. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج ۲، ص ۵۳۲، ح ۳۹.    
۴۱. ص/سوره۳۸، آیه۵۳.    
۴۲. ص/سوره۳۸، آیه۵۷.    
۴۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۲۸۹، «غسق».    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۲۲۱، برگرفته از مقاله «آشامیدی‌های جهنم».    


رده‌های این صفحه : جهنم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار