آسیب‌شناسی بی‌حجابی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبی حجابی از موارد منهی در دین مبین اسلام و از مسائل حرام می‌باشد. خداوند در قرآن کریم به این حکم اشاره کرده و بی حجابی را موجب تحریک مردان و آزار دیدن آن‌ها معرفی کرده است.


آثار بی‌حجابی

[ویرایش]

حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی، سبب تحریک نامحرمان و در نتیجه، باعث آزار دیدن آنان می‌شود:
یـایها النبی قل لازوجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلـبیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۷۵، برگرفته از مقاله «آسیب‌شناسی اخلاقی».    


جعبه ابزار