آسمان و وحی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبناب فرمود قرآن کریم وحی از سمت آسمان نازل می شد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله رو به آسمان در انتظار وحی می نشستند.


نزول وحی

[ویرایش]

••• نزول وحی از آسمان صورت می گرفت.
قدنری تقلب وجهک فی السماء...
یسئلک اهل الکتب ان تنزل علیهم کتبا من السماء...
قل لو کان فی الارض ملئکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا.
••• وحی و القاء امر مخصوص هر یک از آسمان‌ها از سوی خداوند است.
... و اوحی فی کل سماء امرها...

تحمل وحی

[ویرایش]

تحمل وحی برای آسمان‌ها دشوار است.
کذلک یوحی الیک... • تکاد السمـوت یتفطرن من فوقهن... (این که آسمان‌ها هنگام نزول وحی در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرند، حاکی از دشواری تحمل عبور وحی است.)

نزول وحی از آسمان

[ویرایش]

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم هنگام انتظار وحی، به اطراف آسمان‌ها چشم می دوختند.
قد نری تقلب وجهک فی السماء...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۴۴.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۵۳.    
۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۵.    
۴. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۲.    
۵. شوری/سوره۴۲، آیه۳.    
۶. شوری/سوره۴۲، آیه۵.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۱۴۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۳۰، برگرفته از مقاله «آسمان و وحی»    


رده‌های این صفحه : آسمان | موضوعات قرآنی | وحی
جعبه ابزار