آسفالتذخیره مقاله با فرمت پی دی افآسفالت‌ ماده‌ای است که از مخلوط کردن ماده نفتی قیر و شن و ماسه به دست آمده و در راه‌سازی و عایق کاری استفاده می‌شود و از آن در باب طهارت به مناسبت سخن رفته است.


حکم تطهیر کف پا و کفش نجس با آسفالت

[ویرایش]

پاک شدن کف پا و زیر کفش نجس با راه رفتن روی آسفالت و مانند آن- به جهت مشکوک بودن صدق زمین بر آن- مورد اختلاف است. [۱] [۲]

حکم تیمم بر آسفالت

[ویرایش]

تیمم و سجده بر آسفالت صحیح نمی‌باشد. [۳] [۴] [۵] [۶] [۷]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵۵.    
۲. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۲، ص۶۷-۶۸.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ۷۹.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۷۶.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۶۳.    
۶. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۵، ص۴۹۰.    
۷. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۵، ص۴۸۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۳۹.    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | فقه
جعبه‌ابزار