آستر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستر پارچه‌ای است که در زیر پارچه اصلی لباس قرار می‌گیرد و از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن رفته است.


تعریف آستر

[ویرایش]

آستر به پارچه زیرین لباس گفته می‌شود و همچون لباس رویین در طهارت و نجاست حکم مستقل دارد.

حکم پوشیدن آستر ابریشمی

[ویرایش]

بر خلاف زنان براى مردان پوشیدن لباسى که همه یا مقدارى از آستر آن از ابریشم خالص است، حرام و نماز خواندن با آن باطل است.

حکم پوشیدن آستر نجس

[ویرایش]

خونى که روى لباس ریخته و به آستر نفوذ کرده و یا برعکس، هر کدام جدا محاسبه مى‌گردد؛ بنابراین اگر مجموع خون لباس و آستر آن کمتر از درهم باشد نماز درست است و گرنه باطل است.

تطهیر لباس آستردار

[ویرایش]

براى آب کشیدن لباس آستردار، فشار دادن مجموع آن دو کافى است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۲۴.    
۲. خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۳. خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، ص۱۱۹.    
۴. تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، ج۱، ص۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ج۱، ص۱۳۸.    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | احکام نماز | مباحث فقهی
جعبه ابزار