آزادی اجتماعی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



یکی از اقسام آزادی که در قرآن به آن تأکید شده است آزادی اجتماعی است.


مشورت با مردم

[ویرایش]

مشورت با مردم و شرکت دادن آنان در تصمیم گیری اجتماعی، از وظایف رهبران اسلامی :
«فبما رحمة من الله لنت لهم... وشاورهم فی الامر...؛به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوی و مهربان هستی... و در کارها با ایشان مشورت کن ....»

مردمی بودن نظام اسلامی

[ویرایش]

نظام اسلامی، نظامی مردمی و به دور از استبداد:
۱. «فبما رحمة من الله لنت لهم... وشاورهم فی الامر...؛به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوی و مهربان هستی... و در کارها با ایشان مشورت کن ....»
۲. «والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شوری بینهم ومما رزقنـهم ینفقون؛و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند و نماز می‌گزارند و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر است و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۳. شوری/سوره۴۲، آیه۳۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۶۲، برگرفته از مقاله «آزادی اجتماعی».    


رده‌های این صفحه : آزادی | موضوعات قرآنی




جعبه ابزار