آرزوی شهادت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی مسلمانان، آرزوی شهادت داشتند. در این مقاله آیات مرتبط با آرزوی شهادت معرفی می‌شوند.


بعد از غزوه بدر

[ویرایش]

برخى مسلمانان در آرزوى شهادت، پس از رخداد غزوه بدر:
«و لقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ...؛و شما تمناي مرگ (و شهادت در راه خدا) را پيش از آنكه با آن روبرو شويد مي‌كرديد سپس آن را با چشم خود ديديد ....»
مفسّران فراز «تمنّون الموت» را مربوط به بعد از جنگ بدر و جمله «فقد رأيتموه» را در رابطه با جنگ احد دانسته‌اند.

تغییر آرزوی شهادت

[ویرایش]

تبديل شدن آرزوى شهادت برخى مجاهدان به نگرانی در غزوه احد:
و لقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه و أنتم تنظرونو شما تمناي مرگ (و شهادت در راه خدا) را پيش از آنكه با آن روبرو شويد مي‌كرديد سپس آن را با چشم خود ديديد در حالي كه به آن نگاه مي‌كرديد (و حاضر نبوديد به آن تن در دهيد، چقدر ميان گفتار و كردار شما فاصل است؟!)»
مفسّران فراز «تمنّون الموت» را مربوط به بعد از جنگ بدر و جمله «فقد رأيتموه» را در رابطه با جنگ احد دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۴۳.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۸۴۶.    
۳. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۴۳.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۸۴۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج۱، ص۲۵۴، برگرفته از مقاله «آرزوی شهادت»    


رده‌های این صفحه : آرزو | شهادت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار