آرتور (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آرتور ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:
آرتور جفری، خاورشناس‌ و قرآن‌پژوه‌
آرتور کریستین سن، مستشرق دانمارکی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه‌ابزار