آذر پژوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآذرپژوه، از اهالى اصفهان و معاصر خسرو پادشاه ساسانى بوده،است


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ایشان از شاگردان بزرگمهر، حكيم معروف و وزير انوشیروان بوده، و به دستور شاه ساسانى، كتابى از زرتشت به نام زوره كه به زبان پهلوی بوده است، و جهت پادشاه هند فرستاده، و شاه هند آن را به خسرو رسانيده است را تفسير كرده، و به شاه تقديم نموده، و مورد پسند و قبول او واقع گرديده است. پادشاه دستور داد كه نامه دهقان خداپرست را نيز مختصر كند. وى نيز آن را انجام داد، و به شاه تقديم نمود.
[۱] مهدوی، مصلح الدین،دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج ۱، ص ۳۹۷
[۲] فهرست كتابخانه ملّى، ج ۹، ص ۶۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، مصلح الدین،دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج ۱، ص ۳۹۷
۲. فهرست كتابخانه ملّى، ج ۹، ص ۶۲۵.


منبع

[ویرایش]

مصلح الدین ، مهدوی، اعلام اصفهان، ص۵۱.جعبه ابزار