آذربایجان (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه آذربایجان به مناطق جغرافیایی ذیل اطلاق می‌شود.

استان آذربایجان شرقی، یکی از استان‌های شمالغرب ایران
استان آذربایجان غربی، یکی از استان‌های شمالغرب ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار