آدم بن محمد قلانسی بلخی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآدَمِ بْنِ مُحَمّدِ قَلانِسیِ بَلْخی، مُحدّث سده ۳ق/۹م زاده شهر بلخ است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شهرت قلانسی او از آن روست که مدتی به فروش قَلَنْسُوَه (نوعی کلاه) اشتغال داشته است. وی به تفویض متهم بوده و از احمد بن یونس نَسَوی، علی بن حسن بن هارون دقّاق، علی بن محمد قمی و محمد بن شاذان بن نعیم نقل حدیث کرده است.
مشهورترین مُحدّثی که از او حدیث شنیده، محمد بن مسعود عیّاشی (ه‌ م) است. کَشّی برخی روایات او را آورده، اما طوسی این روایات را ضعیف شمرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۱۳.    
۲. امین محسن، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف، ج۲، ص۸۶.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال، ص۱۸-۱۹، به کوشش حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال، ص۱۹۲، به کوشش حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال، ص۴۸۷، به کوشش حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال، ص۴۹۶، به کوشش حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال، ص۵۳۳، به کوشش حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آدم بن محمد قلانسی بلخی»، شماره۱۳۶.    


جعبه ابزار