آدم بن محمد قلانسی بلخی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآدَمِ بْنِ مُحَمّدِ قَلانِسیِ بَلْخی، مُحدّث سده ۳ق/۹م بود.


شناخت اجمالی

[ویرایش]

در بلخ زاده شده است.
شهرت قلانسی او از آن روست که مدتی به فروش قَلَنْسُوَه (نوعی کلاه) اشتغال داشته است.

متهم به تفویض

[ویرایش]

وی به تفویض متهم بوده و از احمد بن یونس نَسَوی ، علی بن حسن بن هارون دقّاق ، علی بن محمد قمی و محمد بن شاذان بن نعیم نقل حدیث کرده است.

محدثینی که از بلخی نقل روایت کرده‌اند

[ویرایش]

مشهورترین مُحدّثی که از او حدیث شنیده، محمد بن مسعود عیّاشی (ه‌ م) است.
کَشّی برخی روایات او را آورده، اما طوسی این روایات را ضعیف شمرده است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) امین محسن، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف، ج۲، ص۸۶.    
(۲) خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۱۳.    
(۳) طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال، به کوشش حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش، ص ۱۸، ۱۹، ۱۹۲، ۴۸۷، ۴۹۶، ۵۳۳

منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۱۳۶.    جعبه ابزار