آخر وقت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآخر وقت عبارت است از لحظات پایانی زمان تکلیف که امکان انجام دادن تکلیف با تمام اجزاء و شرایط وجود داشته باشد و از آن در باب صلات آمده است.


احکام آخر وقت در باب صلات

[ویرایش]

با درک آخر وقت نمازهای یومیه، حتی به اندازه یک رکعت، نماز به نیت اداء گزارده می‌شود.
با علم به بقای عذر برای آوردن اجزا و شرایط نماز تا آخر وقت، می‌توان نماز را بدون آن اجزا و شرایط در اول وقت به جا آورد، جز در تیمّم که حتی با علم به بقای عذر تا آخر وقت، جواز نماز خواندن با تیمم در اول وقت اختلافی است.
همچنین با علم به برطرف شدن عذر پیش از آخر وقت، باید خواندن نماز را تا آخر وقت به تأخیر انداخت.
به قول مشهور، به جا نیاوردن نمازهای واجب تا آخر وقت مکروه است.
اقامه نماز شب در آخر وقت آن افضل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۲۵۷.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۵۷-۱۶۷.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۲۱۷.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۸۴.    
۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۶، ص۱۰۰.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ۳۲-۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۳.    


رده‌های این صفحه : احکام نماز | فقه
جعبه ابزار