آخرت طلبان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم برخی از انبیاء را به وصف آخرت طلبی نام برده است.


آخرت طلبان در قرآن

[ویرایش]

با دقت در آیات قرآن کریم در میابیم آخرت طلبی از اوصاف خاص بندگان صالح خداست که قرآن کریم به بربخی از آن افراد اشاره کرده است.

← حضرت ابراهیم


بنا بر ذکر قرآن کریم آخرت طلبی و یاد مستمر آخرت از اوصاف ابراهیم - علیه السلام-بود.
واذکر عبـدنا ابرهیم واسحـاق ویعقوب اولی الایدی والابصـر • انا اخلصنـهم بخالصة ذکری الدار.
بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب آن مردان قدرتمند و با بصیرت را یاد کن. آنان را خصلت پاکدلی بخشیدیم تا یاد قیامت کنند. (برداشت فوق بر این اساس است که جمله «انا اخلصناهم...» تعلیل برای اوصافی باشد که برای پیامبران قبل ذکر شده است.)

← حضرت اسحاق


اسحاق-علیه السلام- همواره به یاد آخرت و علاقه مند به آن بود.
واذکر عبـدنا ابرهیم واسحـق ویعقوب اولی الایدی والابصـر • انا اخلصنا هم بخالصة ذکری الدار.
بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب آن مردان قدرتمند و با بصیرت را یاد کن. آنان را خصلت پاکدلی بخشیدیم تا یاد قیامت کنند.

← مجاهدان


آخرت اندیشی و وارستگی، از اوصاف مجاهدان راه خدا است.
فلیقتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوة الدنیا بالاخرة... فسوف نؤتیه اجرا عظیما.
کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته‌اند، باید در راه خدا پیکار کنند! و آن کس که در راه خدا پیکار کند، و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

← حضرت موسی


حضرت موسی -علیه السلام- خواهان حسنه برای خود و پیروانش در آخرت بود.
واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقـتنا... • و اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الاخرة انا هدنا الیک....
موسی از قوم خود، هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید و هنگامی که زمین لرزه آنها را فرا گرفت (و هلاک شدند)، گفت: «پروردگارا! اگر می‌خواستی، می‌توانستی آنها و مرا پیش از این نیز هلاک کنی! آیا ما را به آنچه سفیهانمان انجام داده‌اند، (مجازات و) هلاک می‌کنی؟! این، جز آزمایش تو، چیز دیگر نیست که هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی)، به وسیله آن گمراه می‌سازی و هر کس را بخواهی (و شایسته ببینی)، هدایت می‌کنی! تو ولی مایی، و ما را بیامرز، بر ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگانی! و برای ما، در این دنیا و سرای دیگر، نیکی مقرر فرما چه اینکه ما به سوی تو بازگشت کرده‌ایم! « (خداوند در برابر این تقاضا، به موسی) گفت: » مجازاتم را به هر کس بخواهم می‌رسانم و رحمتم همه چیز را فراگرفته و آن را برای آنها که تقوا پیشه کنند، و زکات را بپردازند، و آنها که به آیات ما ایمان می‌آورند، مقرر خواهم داشت!

← حضرت یعقوب


حضرت یعقوب-علیه السلام- انسانی آخرت طلب و همواره به یاد آن بود.
واذکر عبـدنا ابرهیم واسحـق ویعقوب اولی الایدی والابصـر • انا اخلصنـهم بخالصة ذکری الدار.
بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب آن مردان قدرتمند و با بصیرت را یاد کن. آنان را خصلت پاکدلی بخشیدیم تا یاد قیامت کنند.
[۵] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ذیل واژه آخرت، پاورقی شماره ۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ص/سوره۳۸، آیه۴۵ - ۴۶.    
۲. ص/سوره۳۸، آیه۴۵ - ۴۶.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۷۴.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۵ - ۱۵۶.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ذیل واژه آخرت، پاورقی شماره ۱.
۶. ص/سوره۳۸، آیه۴۵ - ۴۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۳۴، برگرفته از مقاله «آخرت طلبان».    


رده‌های این صفحه : آخرت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار