آجام‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآجام یا اِجام به معنی نیستان و جنگل است. از این موضوع در باب خمس، مبحث انفال بحث شده است.


تعریف آجام

[ویرایش]

آجام (جمع أجمه)، از جهت لغت به نیستان و جنگل اطلاق می شود. بیشتر فقیهان آجام را به زمین دارای درختان و نی‌های بسیار تعریف کرده‌اند.برخی نیز درختان و نی‌های زمین یاد شده را آجام دانسته‌اند. و مرجع تشخیص آجام در هر دو معنا، عرف است.

احکام آجام

[ویرایش]

آجام از انفال است، لیکن اختلاف است که آجام به نحو مطلق، حتی آجام زمین‌های دارای مالک خاص یا عام مانند زمین‌های خراجی که ملک عموم مسلمانان است، جزء انفال است، یا تنها آجام زمین‌هایی که ملک امام علیه السّلام است، مانند زمین موات یا بدون مالک، نظر بیشتر فقها، قول اول است.
آجام با احیا تملّک می‌شود که تحقّق آن به قطع یا اصلاح درختان و نیز کشیدن آب‌های زیادی و آماده کردن زمین برای بهره ‌برداری است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. همدانی، رضا، مصباح الفقیه، ج۳، ص۱۵۲.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۰.    
۳. همدانی، رضا، مصباح الفقیه، ج۳، ص۱۵۲.    
۴. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۴۷۵.    
۵. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۰، ص۱۴۲.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۲۱.    


جعبه ابزار