آتش (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآتش‌ ماده ای است که می سوزاند و گرما و نور تولید می کند و از آن در باب‌هاى طهارت، صلات، جهاد، صید و ذباحه و حدود سخن رفته است.


آتش از مطهرات است

[ویرایش]

آتش از مطهرات است؛ به این معنا که آتش با تبدیل شیئ نجس به خاکستر یا دود موجب طهارت و پاکی آن مى‌شود.

حمل آتش در پی جنازه

[ویرایش]

حمل آتش در پى جنازهو غسل دادن میت با آب گرم شده به وسیله آتشکراهت دارد.

نماز در مقابل آتش

[ویرایش]

گزاردن نماز در مقابل آتش به قول مشهور و نیز در مکان‌هایى که به طور معمول آتش افروخته مى‌شود، مانند آشپزخانه و گلخن حمام، کراهت دارد.

تزکیه و آتش

[ویرایش]

گوشتى که تزکیه آن مشخص نیست، در این که با انداختن به درون آتش و انقباض آن، حکم به تزکیه مى‌شود یا نه، اختلاف است.

آتش زدن در حدود

[ویرایش]

آتش زدن یکى از حدودى است که بر لواط کار اقامه مى‌شود، و نیز واجب است حیوان موطوء در صورتى که خوردن گوشت آن متعارف باشد- مانند گاو- پس از ذبح، سوزانده شود.

ریختن آتش بر دشمن

[ویرایش]

ریختن آتش روى دشمن کافر هنگام جهاد با او مکروه است، مگر آن که چیرگی بر او، متوقف بر آن باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۲۶۶.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۸۷.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۳۳۳.    
۴. طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۳، ص۲۷۷-۲۷۹.    
۵. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۲، ۱۳۵.    
۶. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۲، ۱۳۸.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۰۲.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۸۱.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۳۷.    
۱۰. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۶۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۱۷-۱۱۸.    


رده‌های این صفحه : آتش
جعبه ابزار