آتش از آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآتش از مصادیق آیات آفاقی است. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن آتش معرفیمی‌شوند.


آتش از آیات خدا

[ویرایش]

خدا پديدآورنده آتش از درخت سبز:
«الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون؛همان كسي كه براي شما از درخت سبز آتش آفريد، و شما به وسيله آن آتش مي‌افروزيد. »

جعل آتش‌زنه

[ویرایش]

پديد آمدن آتش‌زنه از درخت به قدرت خدا:
۱. «الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون؛همان كسي كه براي شما از درخت سبز آتش آفريد، و شما به وسيله آن آتش مي‌افروزيد. » به قرینه «توقدون» می‌توان گفت مقصود از «نار» در آیه، آتش زنه است.
۲. «افرءیتم النار التی تورون ء انتم انشاتم شجرتها‌ام نحن المنشئون؛آيا درباره آتشي كه مي‌افروزيد فكر كرده‌ ايد؟آيا شما درخت آن را آفريده‌ ايد؟ يا ما آفريده‌ ايم ؟» مفسران گفته‌اند: مقصود از درختی که از آن آتش تولید می‌شده، درخت مرخ و عفار بوده که با به هم ساییدن آن دو آتش ایجاد می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۸۰.    
۲. یس/سوره۳۶، آیه۸۰.    
۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۱.    
۴. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۲.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۳۷۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۱۰، برگرفته از مقاله «آتش از آیات خدا».    


رده‌های این صفحه : آتش | آیات الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار