آب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «آب» است.


معنی آب

[ویرایش]

آب، معادل فارسى «ماء» است. واژه «ماء» در قرآن كريم در مواردى متفاوت به كار رفته است. أ. آب‌هاى متعارف، مانند آب باران، آب چاه و ...، ب. نطفه، ج. آب‌هاى عالم آخرت. با توجّه به اين‌كه از آب به صورت اطلاق، همان معناى متعارف به نظر مى‌آيد، برداشت‌ها در محدوده همين معنا انجام گرفته و دو بخش ديگر، به محلّ خود ارجاع شده است.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى «بحر»، «سرى»، «سقى»، «عين»، «غسل»، «غرق»، «غيث»، «ماء»، «مشرب»، «مدرار»، «معين»، «نهر» و «وَدْق» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آب آشامیدنی (قرآن)، آب‌آوری (قرآن)، آب از آیات خدا (قرآن)، آب با برکت (قرآن)، آب باران (قرآن)، آب تلخ (قرآن)، آب تنور (قرآن)، آب جاری (قرآن)، آب چاه (قرآن)، آب چشمه (قرآن)، آب خارق‌العاده (قرآن)، آب خنک (قرآن)، آب‌خواهی (قرآن)، آب دریا (قرآن)، آب‌دهی (قرآن)، آب شفابخش (قرآن)، آب شور (قرآن)، آب شیرین (قرآن)، آب‌کشی (قرآن)، آب گوارا (قرآن)، آب و آبادانی (قرآن)، آب و آتش (قرآن)، آب و افزایش قدرت (قرآن)، آب و بهداشت (قرآن)، آب و تغذیه (قرآن)، آب و حوادث (قرآن)، آب و دامداری (قرآن)، آب و رفع تشنگی (قرآن)، آب و زیبایی (قرآن)، آب و طهارت (قرآن)، آب و عرش خدا (قرآن)، آب و کشاورزی (قرآن)، آب و گیاهان (قرآن)، آب‌های بهشت (قرآن)، آب‌های جهنم (قرآن)، آرامش با آب (قرآن)، آفرینش آب (قرآن)، احکام آب (قرآن)، امتحان با آب (قرآن)، انتقال آب‌ها (قرآن)، انجماد آب (قرآن)، بی‌آبی (قرآن)، پیدایش آب (قرآن)، تاریخ آب (قرآن)، تزیین با آب (قرآن)، تشبیه به آب (قرآن)، تقدیر آب (قرآن)، جریان آب‌ها (قرآن)، جوشش آب (قرآن)، خشکیدن آب‌ها (قرآن)، خلقت آب (قرآن)، درخواست آب (قرآن)، سهمیه‌بندی آب (قرآن)، سیلاب (قرآن)، طغیان آب (قرآن)، فراوانی آب (قرآن)، فواید آب (قرآن)، فوران آب (قرآن)، کف آب (قرآن)، کم‌آبی (قرآن)، کیفر با آب (قرآن)، ماندگاری آب (قرآن)، مزه آب (قرآن)، منابع آب (قرآن)، نعمت آب (قرآن)، نقش آب (قرآن)، نیاز به آب (قرآن)، نهرهای آب (قرآن).

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۶۱، برگرفته از مقاله «آب».    


رده‌های این صفحه : آب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار