آب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان آب ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

آب (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای آنچه آب نامیدن، هر چند به طور مَجاز که در احکام اسلامی جزو پاک کننده‌های نجاست
آب (ماه)، از اصطلاحات علم نجوم، نام یکی از ماه‌های تابستان در ادبیات فارسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار