آب مشکوک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از انواع آبهایی که در فقه اسلامی مورد بحث واقع شده آب مشکوک می باشد و فقیهان از آن در باب طهارت بحث کرده‌اند.


تعریف آب مشکوک

[ویرایش]

منظور از آب مشکوک، آب مورد شک از حیث اطلاق و اضافه، اعتصام و عدم آن، طهارت و نجاست، و اباحه و حرمت می باشد.

احکام آب مشکوک

[ویرایش]

شک در آب از جهات یاد شده یا با علم به حالت سابق است یا بدون علم.
آب مشکوک در صورت نخست، حکم حالت سابق را دارد و حکم صورت دوم آن، به اختلاف موارد، متفاوت است.
آب در شک بین اطلاق و اضافه، نه مطلق به شمار می‌رود، نه مضاف.
بنابراین، رافع حدث و پاک کننده نجس نیست و اگر آب، قلیل باشد، به ملاقات با نجاست، نجس می‌شود و اگر به اندازه کرّ باشد، نجس نمی‌شود، البته برخی در این صورت نیز حکم به نجاست کرده‌اند.

آب مشکوک برای نماز

[ویرایش]

اگر کسی جز آب مشکوک بین اطلاق و اضافه، آبی در اختیار نداشته باشد، در این که باید برای نماز تیمم کند و یا بین تیمّم و وضو جمع نماید، اختلاف است.

آّب مشکوک دارای منبع

[ویرایش]

در این که آب مشکوک از حیث دارا بودن منبع - که سبب اعتصام آن است - و نیز از حیث کرّ و قلیل بودن، با ملاقات نجاست نجس می‌شود یا نه، اختلاف است.

شک در طهارت و نجاست آب

[ویرایش]

آبی که طهارت و نجاست آن مشکوک است، حکم آب طاهر و آبی که مباح بودن آن مشکوک است، حکم آب مباح را دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۹.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۶.    
۳. توضیح المسائل مراجع، مسئله۵۱.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۲.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۸۳.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۷۹.    
۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۱۰.    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | فقه
جعبه‌ابزار