آب مستعملذخیره مقاله با فرمت پی دی افآبی که در وضو، غسل یا شستن چیز نجس مصرف شده باشد آب مستعمل گفته می‌شود و دارای احکام خاصی است که از آن در باب طهارت بحث شده است.


پاک بودن آب مستعمل

[ویرایش]

آب مستعمل در وضو و نیز غسل مستحبی، پاک و پاک کننده است و وضو گرفتن و غسل کردن با آن جایز می باشد.

پاک بودن غساله حدث اکبر و اصغر

[ویرایش]

آب استفاده شده در غسلی که رافع حدث اکبر است مانند غسل جنابت پاک است و می‌توان با آن چیز نجس را شست، ولی در این که رافع حدث اصغر و اکبر می‌باشد یا نه، اختلاف است؛ قول اشهر بلکه قولی که به مشهور بین متأخّران نسبت داده شده، رافع بودن آن است. [۱]اختلاف یاد شده در صورتی است که شخص با آب قلیل غسل کرده باشد، امّا اگر با آب کثیر غسل نماید، اختلافی در رافع بودن آن نیست. [۲] [۳]

انواع آب غساله

[ویرایش]

آب مصرف شده در شستن نجاسات که از آن به غساله نیز تعبیر می‌شود، بر دو قسم است:
۱. آب استفاده شده در استنجاء که با شرایطی پاک است.
۲. آب استفاده شده در تطهیر سایر نجاسات که در پاک بودن آن اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۲.    
۲. مستمسک العروة، ج۱، ص۲۲۰.    
۳. مهذّب الاحکام، ج۱، ص ۲۴۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۰۷.    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | فقه
جعبه‌ابزار