آب مستعمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآبی که در وضو، غسل یا شستن چیز نجس مصرف شده باشد آب مستعمل گفته می‌شود و دارای احکام خاصی است که از آن در باب طهارت بحث شده است.


پاک بودن آب مستعمل

[ویرایش]

آب مستعمل در وضو و نیز غسل مستحبی، پاک و پاک کننده است و وضو گرفتن و غسل کردن با آن جایز می باشد.

پاک بودن غساله حدث اکبر و اصغر

[ویرایش]

آب استفاده شده در غسلی که رافع حدث اکبر است مانند غسل جنابت پاک است و می‌توان با آن چیز نجس را شست، ولی در این که رافع حدث اصغر و اکبر می‌باشد یا نه، اختلاف است؛ قول اشهر بلکه قولی که به مشهور بین متأخّران نسبت داده شده، رافع بودن آن است. اختلاف یاد شده در صورتی است که شخص با آب قلیل غسل کرده باشد، امّا اگر با آب کثیر غسل نماید، اختلافی در رافع بودن آن نیست.
[۳] مهذّب الاحکام، ج۱، ص ۲۴۷.


انواع آب غساله

[ویرایش]

آب مصرف شده در شستن نجاسات که از آن به غساله نیز تعبیر می‌شود، بر دو قسم است:
۱. آب استفاده شده در استنجاء که با شرایطی پاک است.
۲. آب استفاده شده در تطهیر سایر نجاسات که در پاک بودن آن اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۲.    
۲. مستمسک العروة، ج۱، ص۲۲۰.    
۳. مهذّب الاحکام، ج۱، ص ۲۴۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۰۷.    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | فقه
جعبه‌ابزار